Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wieliczki.naszgok.pl.

Daty publikacji i aktualizacji:

• Data publikacji strony internetowej : 2016-01-26

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.wieliczki.naszgok.pl jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

• pliki nie są dostępne cyfrowo,

• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

• brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

• brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,

• linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej

• Deklarację sporządzono dnia: 04.03.2021-03-04

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-04

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt . Osobą kontaktową jest Małgorzata Bartoszewicz gok-wieliczki@o2.pl., Kontaktować się można także telefonicznie telefon 87 6103510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Do budynku znajdującego się w Wieliczkach przy ul. Lipowej 33 prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i i pomieszczenia na parterze.W budynku nie ma windy.Toaleta jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Nie istnieje możliwość korzystania z usług tłumacza migowego.Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome isłabowidzące.W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Istnieje możliwość powiększania wielkości czcionek na stronie internetowej.

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Regulamin w konkursie na najpiękniejszą kompozycję jesienną

Utworzono dnia 30.09.2020
Regulamin w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kompozycję jesienną I. ORGANIZATOR Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach, ul. Lipowa 33, 19-404 Wieliczki, tel. 87 6103510 II. TERMIN I MIEJSCE 15 października 2020r. godz. 15:00 Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach, ul. Lipowa...
czytaj dalej na temat: Regulamin w konkursie na najpiękniejszą kompozycję jesienną

Ważne!

Utworzono dnia 05.11.2020
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) przedłuża się do dnia 27 grudnia 2020 r. czasowe zawieszenie merytorycznej...
czytaj dalej na temat: Ważne!

Koncert Otwarta Scena

Utworzono dnia 12.02.2020
https://drive.google.com/file/d/1KVtRoT9wo2O-7hQYlvzKkmJ5yCoG1DbQ/view
czytaj dalej na temat: Koncert Otwarta Scena

Ważny komunikat

Utworzono dnia 23.03.2020

Informujemy, że po wprowadzeniu w dniu 21 marca 2020 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu...

czytaj dalej na temat: Ważny komunikat

zdoda na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 12.12.2019
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Ja niżej...
czytaj dalej na temat: zdoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgłoszenia na konkurs "Tradycyjna potrawa z ziemniaka"

Utworzono dnia 07.10.2020

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu na najlepszą potrawę z ziemniaków według przepisu babci. Wystawca:...

czytaj dalej na temat: Karta zgłoszenia na konkurs "Tradycyjna potrawa z ziemniaka"

Karta zgłoszenia na II konkurs kolęd i pastorałek

Utworzono dnia 12.12.2019

Karta zgłoszenia solisty Zgłaszam udział solisty na II konkurs kolęd i pastorałek i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu konkursu podanego w postanowieniach. 1. Imię i nazwisko...

czytaj dalej na temat: Karta zgłoszenia na II konkurs kolęd i pastorałek

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2

W poprzednim tygodniu: 43

W tym miesiącu: 102

W poprzednim miesiącu: 92

Wszystkich: 6194