Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach

Regulamin konkursu Wieniec Dożynkowy

Utworzono dnia 06.09.2019

REGULAMIN KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Gmina Wieliczki.

II. TERMIN I MIEJSCE:

Wieliczki, 22.09.2019r.

III. CEL KONKURSU:

• Kultywowanie i popularyzację tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.

• Uchronienie od zapomnienia dawnej tradycji wicia wieńców .

• Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Wieliczki.

• Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

• Promocja walorów wsi województwa warmińsko- mazurskiego.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców dożynkowych , których sposób wykonania zgodny będzie z tradycją z dawnych czasów.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  •  W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne, instytucje, oraz indywidualnych twórców (osoby pełnoletnie) z terenu Gminy Wieliczki.
  •  Zgłoszenia należy dokonać w Gminnym Ośrodku Kultury w terminie do dnia 18 września br.
  • Każdy z w/w może zgłosić jeden wieniec .
  • Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.
  • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją.
  • Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany/a podczas Dożynek dnia 22 września 2019r. Każdy wieniec powinien posiadać kartkę zawierającą nazwę wystawcy.
  •  Wszystkie zgłoszone wieńce dożynkowe wezmą udział w Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Wieliczkach o godz. 11:30, następnie po mszy korowód dożynkowy przejdzie na plac dożynkowy .

VI. KRYTERIA OCENY WIEŃCÓW :

Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniając wieńce będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

1. Tradycyjność i poziom wykonania wieńca, na które składają się:

• różnorodność i jakość użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów naturalnych takich jak np.: kłosy zbóż, ziarna, owoce, warzywa, kwiaty, zioła,

• kompozycja i dobór barw,

• precyzja wykonania i pracochłonność,

• ogólny wyraz artystyczny i estetyczny,

VII. NAGRODY:

Komisja dokona oceny wieńców dożynkowych. Przyznanie i wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się podczas trwania uroczystości Dożynek w Wieliczkach 22.09.2019r.

INFORMACJE DODATKOWE – ochrona danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych: Organizator Konkursu (Administrator Danych Osobowych) ma prawo podać do publicznej wiadomości imię i nazwisko oraz nazwę grupy uczestnika konkursu oraz użyć jego wizerunku w środkach przekazu dla celów związanych z informacją o konkursie i jego promocją (w szczególności w publikacjach, zapowiedziach i informacjach o wynikach).

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć potraw konkursowych oraz zdjęć uczestników konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora (autorów), jego wizerunku oraz na wykorzystanie zgłoszonej pracy w działalności GOK, a także na wykorzystanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji.

Zgłoszenia wieńców oraz zapytania należy kierować do: Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach ul. Lipowa 33 , 19-404 Wieliczki tel. 87 610-35-10 e-mail gok-wieliczki@o2.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 16

W poprzednim tygodniu: 46

W tym miesiącu: 154

W poprzednim miesiącu: 112

Wszystkich: 4305